DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Naše výstavy/ Cat show

                       Výstava 2021 

 Kvůli opatřením, která byla zavedena v

souvislosti s šířením koronaviru COVID-19, jsme byli nuceni ZRUŠIT naši výstavu

                     Cat show 2021

 Due to the measures introduced in connection with the spread of Covid-19 Coronavir,

 we were forced to cancel our exhibition

 

                   Výstava  2020

                             Felis Club 

pořádá a dovoluje si Vás pozvat na Mezinárodní výstavu 

                    v KD Plzeňka v Berouně

 

NA výstavu jsou pozváni :

pí Youssef Khaled (CZ) – sk. 1-2 

p. Eric Reijers (CZ) – sk. 1 - 4 

p. Ad de Bruijn (NL) – sk. 1, 3, 4 

p. Veikko Saarela (FIN) – sk. 1 - 4 
 
p. Vladimir Isakov (BY) – sk. 1-4   
 
 
 
Uzávěrka přihlášek do 31. ledna 2020
 
Ubytovani doporucujeme v :
Hotel Grand Litava **** www.grandberoun.cz
  rezervace:
hotel@grandberoun.cz
!!! pro lepsi ceny uvadejte kod "CAT SHOW" !!!
 
 
                    Cat show 2020 
                   Felis Club Praha 
                   FIFe International Cat Show
                  Beroun bei Prag / near Prague - Tschechien /
             Czech Republic Kulturhaus Plzenka / Culture house 
 
 
invited judges :

pí Youssef Khaled (CZ) – sk. 1-2 

p. Eric Reijers (CZ) – sk. 1 - 4 

p. Ad de Bruijn (NL) – sk. 1, 3, 4 
 
p. Veikko Saarela (FIN) – sk. 1 - 4 
 
p. Vladimir Isakov (BY) – sk. 1-4   
 
 

Meldeschluss / Deadline for applications: 31/1/ 2020 

We recommend accommodation in:
Hotel Grand Litava **** www.grandberoun.cz

Reservation 
hotel@grandberoun.cz

!!! for better prices provide the code "CAT SHOW" !!!

 

 

 Výstava koček 2019 

                                     Felis Club Praha 

                              pořádá a dovoluje si Vás pozvat na FIFe  
                                  IX. a X. Mezinárodní výstavu koček 
                                        v KD Plzeňka v Berouně
 
Pozvani posuzovatele:
Ludmila Khaled - 1,2
Eric Reijers - 1-4
Veikko Saarela - 1-4
Vladimir Isakov - all breed
Ad de Bruijn -A,3,4
 
Uzávěrka přihlášek do 26. ledna 2019 (nebo do vyčerpání kapacity haly, storno přihlášek pouze do data uzávěrky) 
Ubytovani doporucujeme v :
Hotel Grand Litava **** www.grandberoun.cz
  rezervace:
hotel@grandberoun.cz
!!! pro lepsi ceny uvadejte kod "CAT SHOW" !!!
 
 
       Cat show 2019 
                                                      
                          Felis Club Praha 
                           FIFe International Cat Show
                Beroun bei Prag / near Prague - Tschechien /
          Czech Republic Kulturhaus Plzenka / Culture house 
 
Invited Judges:
Ludmila Khaled - 1,2
Eric Reijers - 1-4
Veikko Saarela - 1-4
Vladimir Isakov - all breed
Ad de Bruijn -A,3,4)
 
Deadline for applications: 31/1/ 2019 (or by reaching hall capacity) 

We recommend accommodation in :
Hotel Grand Litava **** www.grandberoun.cz

Reservation 
hotel@grandberoun.cz

!!! for better prices provide the code "CAT SHOW" !!!

                                                

Výstava hotel Olympik Tristar 15. a 16.2.2014

 


 

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

  • Výstava je pro návštěvníky otevřena v sobotu 15. a v neděli 16.2. od 9.30 do 17.00
  • Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a děti) 150 Kč
  • V sobotu i v neděli probíhá výstava všech plemen (2 jednodenní výstavy), v neděli odpolene se navíc bude konat speciální Valentýnská soutěž párů, kdy kočičky i majitelé budou vyzdobeni valentýnskou tématikou

 

  • Místo konání: Hotel Olympik Tristar, U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, http://www.olympik.cz/cz/tristar

 


 

Možnosti ubytování v blízkosti:

Hotel Olympik ****

Hotel Olympik Tristar ***

 

 

 

 


INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

 

Na výstavu jsou pozváni tito posuzovatelé:

 p. Ad de Bruijn (NL) – I, III + IV    p. V. Saarela (FIN) – sk. I-IV  pí E. Steinhauser (A) – sk. I, II   pi M. Fonsen (FIN) – I, II, III

                                                                                                                                 Změna posuzovatelů vyhrazena.

 

Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2014 (nebo do vyčerpání kapacity haly, storno přihlášek pouze do data uzávěrky)

 

 

Výstavní poplatky:

 

 

 

1 den

2 dny

1 zvíře tř. 1 - 15, tř. 17                      

 

 

550,- Kč

950,- Kč

POZOR! Tř. 12 koťata 4 - 7 měsíců, tř. 11 koťata 7-10 měsíců!

Vrh (od 4 měsíců)

 

 

800,- Kč

1 400,- Kč

Domácí kočky

 

 

350,- Kč

   600,- Kč

Tř. 13a, b, c,

 

 

250,- Kč

 

Příplatek za dvouklec

 

 

250,- Kč

   dle kapacity

Ověřování údajů na přihlášce

 

 

   50,- Kč

 

Přihláška nebo platba po uzávěrce

 

 

100,- Kč

 

Poplatek za povolení k předčasnému opuštění výstavy                                  250,- Kč

 

Přihlášky vyplňte čitelně ve všech kolonkách a podepište se. Ve vlastním zájmu uveďte na přihlášku telefon. Upozorňujeme vystavovatele, že platby (složenka typ C) a doporučeně zaslané přihlášky adresované pouze na jedno z níže uvedených jmen v kontaktní adrese nebudou vyzvednuty. Přihlášky potvrzené základní organizací a s dokladem o provedení platby (kopie) zasílejte na adresu:

Linda a Jana Knýovy

Milady Horákové 27

170 00  Praha 7

tel. + fax +420 233 370 375

nebo  e-mail: felis.club@email.cz

platbu rovněž možno zasílat na č. účtu: 163291068/0600 – jako v.s. uveďte číslo členského průkazu, do poznámky pro příjemce uveďte jméno vystavovatele

 

Valentýnská soutěž:

  • Soutěž párů
  • Přihlášení do této soutěže nutno uvést do poznámky na přihlašovacím formuláři u každého z přihlášených zvířat (jméno kočky vč. jména druhého zvířete do páru) – účast v soutěži je zdarma. Je možné se dohlásit i v den výstavy.
  • Hlavní hodnotící kritérium bude originalita a kreativita koček a majitelů s valentýnskou tématikou

Veterinární podmínky:

 

Všechny kočky musí být očkovány proti panleukopenii a kočičí rýmě tak, aby  v den konání výstavy byly v imunitě podle údajů konkrétní vakciny a veterinárního lékaře. Připomínáme, že každý vystavovatel je povinen mít s sebou očkovací průkazy nebo europasy vystavovaných koček. Majitelé bílých koček musí předložit veterinární potvrzení o sluchovém vyšetření kočky.

 

Další informace:

Pokud uvedete na přihlášce Vaši e-mailovou adresu, potvrzení o přijetí Vám bude zasláno pouze elektronicky.

Na výstavě budou k dispozici židle. Parkování v místě konání výstavy je zpoplatněné, v okolí je však možnost parkování zdarma. V prostorách hotelu je možnost občerstvení.

Upozorňujeme, že předčasné odchody z výstavy budou možné pouze na základě povolení ředitelky výstavy (poplatek 250,- Kč/zvíře). Přihlašujte se již s ohledem na tuto podmínku. Případné nedovolené opuštění výstavy bude mít za následek anulování hodnocení.

 


Inzeráty, přihlášky stewardů a žáků-posuzovatelů zasílejte na adresu:

Linda Knýová, Milady Horákové 27, 170 00  Praha 7 nebo e-mailem: rosa.glauca@email.czPodporujeme Azyl Lucky z Černivi u Lovosic. Pokud máte zájem o osvojení kočičky z útulku či o finanční nebo materiální podporu útulku pro opuštěné kočky, navštivte webové stránky Azylu Lucky!